XV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİnternet Bağımlılığı ve Zaman Yönetimi İlişkisi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zeynep Çelik
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zeynepcelikza_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Pervin Apak
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: pervinapak_AT_yahoo.com

Yazar 3
Name: Bülent Demir
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bdemir035_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Gülsen Güneş
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ggunes23_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Zülfü Genç
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zgenc_AT_firat.edu.tr
Diğer Yazar(lar)zulfugenc_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerproblemli internet kullanımı, zaman yönetimi, internet bağımlılığı
ÖzetÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ZAMAN YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Bu çalışmanın amacı problemli internet kullanımı ile zaman yönetimi arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırmaya 2013-2014 eğitim öğretim yılından Fırat Üniversitesinde öğrenim gören 320 öğrenci katılmıştır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama araçları olarak Ceyhan, Ceyhan, Gürcan (2007) tarafından geliştirilen ?Problemli İnternet Kullanım Ölçeği? ve Alay, Koçak (2002) tarafından Türkçe? ye çevrilen ?Zaman Yönetimi Envanteri? kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı ile zaman yönetimi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken; internet kullanım oranlarının cinsiyete bağlı olarak farklılık gösterdiği, zaman yönetimi ile cinsiyet değişkeni arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC