XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOrman Tiplerinin Uydu Verileri ile Belirlenmesinde Farklı Doku Analizlerinin Değerlendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zehra Damla Uça Avcı
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi, İstanbul
Country: TR
E-mail: damla_AT_cscrs.itu.edu.tr

Yazar 2
Name: Bahriye Kuşak
Org: İstanbul Aydın Üniversitesi, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, İstanbul
Country: TR
E-mail: bahriyekusak_AT_aydin.edu.tr

Yazar 3
Name: Lütfiye Kuşak
Org: İstanbul Aydın Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsal Tasarım Bölümü, İstanbul
Country: TR
E-mail: lutfiyekusak_AT_aydin.edu.tr
Diğer Yazar(lar)lutfiyekusak_AT_aydin.edu.tr
Anahtar KelimelerUydu verileri, orman, doku analizi
ÖzetGünümüzde orman alanlarında meşcere tiplerinin belirlenmesi çalışmalarında arazi çalışmalarının yanı sıra, hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinden de faydalanılmaktadır. Bu çalışmada İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan Belgrad ormanına ait Landsat 8 uydu görüntüsü kullanılmıştır. Orman tiplerinin belirlenmesi işleminde farklı doku analizleri test edilerek bu alan için en verimli sonuç veren doku analiz tipi tespit edilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC