XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYapay Sinir Ağları ile Ağ Üzerinde Saldırı Tespiti ve Paralel Optimizasyonu
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Zahid Yıldırım
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: m.zahidyildirim_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 2
Name: Abdullah Çavuşoğlu
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: abdullah.cavusoglu_AT_ybu.edu.tr

Yazar 3
Name: Baha Şen
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bsen_AT_ybu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)yildirimzahid_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSaldırı Tespit Sistemleri, Bilgisayar Ağlarında Anomali Tespiti, Yapay Sinir Ağları, KDD Cup?99, Paralel Optimizasyon
ÖzetGünümüzde her gün binlerce sistem saldırıya uğramaktadır. Bu saldırılar temelde 2 tür olup ilki otomatik araçlarla yapılan saldırılar diğeri ise uzman saldırganların çeşitli yöntemler kullanarak gerçekleştirdiği saldırılardır. Firewall ve Anti-Virüs gibi sistemler ilk saldırı tipi için etkili olsa da uzman saldırganlara karşı aynı oranda saldırıyı engelleme imkanı sunamamaktadır. Bu sebeple Saldırı Tespit Sistemleri geliştirilmiş ve günümüze kadar veri madenciliği yöntemleri, yapay sinir ağları, istatistiki yöntemler gibi birçok farklı yöntemlerle kullanılmıştır. Bu çalışmada saldırı tespit sistemleriyle ilgili uygulamalarda en çok kullanılan veri setlerinden biri olan ?KDD Cup?99? veri seti kümesi kullanılmıştır. Bu veri seti üzerinde çok katmanlı (multi-layer perceptron: MLP) yapay sinir ağlarının uygulanabilirliği test edilmiş ve paralel programlama ile performans analizleri yapılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC