XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBakteri Büyümesinin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oğuz Akpolat
Org: MUğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oakpolat_AT_mu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerBakteri, Büyüme, Yapay Sinir Ağları, Modelleme, Simulasyon, Optimizasyon
ÖzetYapay zeka yaklaşımlarından olan yapay sinir ağlarının bazı modelleri ve bulanık programlama optimizasyon amaçlı kullanılabilmektedir. Günümüzde pek çok alanda yapay zeka teknolojisi ürünleri boy gösterirken özellikle otomasyon sistemleri yapay zeka teknolojisi ile donatılarak bilgisayarların hesaplama ve değerlendirme güçlerine karar verme gücü de eklenmiştir. Yapay sinir ağlarında bilgisayarın öğrenmesi sağlanmakta ve makine öğrenmesi kısmen de olsa canlı düşünce sistemine anoloji (benzeşim) kurularak zaman içinde davranışların iyileştirilmesi temeline dayanmaktadır. Temel bilimlerde modellemede ve optimizasyonunda ölçülen iki büyüklük arasındaki korelasyonlar çok önemlidir ve bunlar kuramsal açıdan polinomial olarak ilişkilendirilebilir. Ancak non lineer ilişkileri içeren bu tür karmaşık ifadelerin çözümlenmesinde farklı bir yol olarak Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network - ANN) tekniği kullanılabilir. Bu çalışmada da deneysel olarak elde edilen bir bakteri büyüme eğrisinin yapay sinir ağları çok katmanlı algılayıcı modelinde geri hesaplama yöntemiyle bulunan benzeşim eğrisi çizilmiştir. Kullanılan yapay sinir ağ modelinde farklı kazanç ve iterasyon değerlerinde çalışılmış ve bu koşullarda elde edilen eğri uyum katsayıları optimize edilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC