XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAlgoritma, Veri Yapısı ve Bellek Yapısı Arasındaki Etkileşim
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rifat Çölkesen
Org: Post-Edu Institute
Country: TR
E-mail: rifat_AT_colkesen.com

Yazar 2
Name: Batuhan Avcı
Org: Beykent Üniveristesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: adana_AT_papatya.gen.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerveri yapıları, bellek organizasyonu, algoritmik ifadeler, yazılım modelleme, algoritma tasarımı
ÖzetBu çalışmada bilgisayar veya benzeri sayısal sistemlerin bellek yapısı ile o sistemler üzerinde çalışacak uygulamaların veri yapıları ve ona bağlı olarak algoritmaları arasındaki bağlılık incelenmiş ve daha hızlı, daha verimli çalışan, ancak buna karşılık optimum bellek kullanan tasarım yaklaşımları incelenip yeni öneriler sunulmuştur. Bilindiği gibi her yazılım uygulamasının bir veri kümesi vardır ve tüm programlar bu veri kümesini girdi olarak kullanıp yeni yeni çıktılar üretirler. Bilişimde uygulama çeşitliği düşünüldüğünde veri kümesinin çeşitliğinin de ne kadar çok olduğu kestirilebilir. Yazılımlar; veya onların bir alt kümesi olan program ve prosedürlerin olabildiğince hızlı (zaman karmaşıklığının düşük) çalışabilmesi ve olabildiğinde az bellek alanı (alan karmaşıklığının düşük) kullanması istenir. Bu tür yazılım tasarımlarının ortaya çıkması için, tasarımcının ilgili donanıma ait bellek organizasyonunu iyi bilmeli ve uygulamaya yönelik veri yapısını iyi seçmelidir; ancak bu sağlanırsa optimum algoritma tasarımı gerçekleştirilebilir. Yapılan tasarımlarda görülmektedir ki, tasarımcılar hala sayısal sistemlerin donanımlarında 1980'lerin bellek mimarisinin ve organizasyonun olduğunu düşünmektedir. Halbuki sunucu sistemlerinin, yeni nesil bilgisayarların, tabletlerin, küçük sayısal cihazlarının veya gömülü sistemlerin bellek mimarisi ve yapısında da önemli gelişmeler vardır. Profesyönel amaçlı geliştirilen yazılımların hız ve bellek optimiasyonu için bu mimariler bilinmelidir. Sistemin bellek mimarisi bilinmeden, ona uygun veri yapısı geliştirilemeden profesyönel tasarımları yapılması çok ama çok zordur. Veri yapısı, uygulamada kullanıacak olan veri kümesinin bellekte nasıl tutulacağını belirler. Veri kümesi bazen yalın bir metin olabileceği gibi bir mimarın çizimleri veya bir elektrik mühendisinin elektrik şeması olabilir; veya resimler, graflar gibi özelliklere de sahip olabilir. Farklı veri kümeleri, bellekte, onu kullanacak algoritmanın işini kolaylaştırmak amacıyla farklı farklı şekillerde tutulur. Veri kümesindeki verilerin ilişkisi de veri modelini ortaya çıkarız. Eğer veriler bellekte ilişkiyi gösterecek şekilde tutulurlarsa onlar üzerine geliştirilen algoritmaların hem tasarımı kolaylaşır hem de zaman karmaşıklığı daha optiumum olur. Bellek mimarisinde en çok kullanılan ve alışılagelen RAM dışında da asosyatif bellek, yarı asosiyatif bellek, cash bellek gibi yapılar ve onların türevleri olan mimariler de vardır. Sayısal sistemin bellek mimarisi ve yapısı değiştiğinde üzerinde kurgulanacak veri yapısı da değişir.
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC