XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKişisel Bilgi Yönetiminde Bütüncül Bir Yaklaşım: Deneyimlerin Yönetimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)meminmutlu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKişisel Bilgi Yönetimi, Kişisel Bilgi Tabanı, Yaşam Günlüğü, Kişisel Bilgi Çalışması, Kişisel Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ÖzetKişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım - Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi A Holistic Approach to Personal Knowledge Management ? Management of the Experiences in Personal Knowledge Work Environments Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Özet Günümüzde bireyler zamanlarının giderek artan orandaki bir bölümünü çeşitli ortamlardaki bilgiyi tüketerek ya da üreterek geçirmektedirler. Günlük faaliyetler sonucunda üretilen kişisel veri miktarının ve kullanılan bireysel enformasyon miktarının artması kişisel veri ekosisteminin yönetimi ve kişisel enformasyonun yönetimi konularının önemini artırmaktadır. Diğer taraftan bireylerin sahip olduğu örtük ve açık bilginin oluşması, elde edilmesi ve ifade edilmesi amacıyla kişisel bilgi yönetimi becerileri ve araçlarına duyulan gereksinimler artmaya başlamıştır. Bu çalışmada bireylerin kişisel bilgi yönetimini kişisel bilgi çalışması ortamlarındaki deneyimlerini yöneterek gerçekleştirebilecekleri öngörülmüş ve kullanabilecekleri uygulanabilir bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle kişisel bilgi çalışmasının yapısı ele alınarak, problem çözme ve kişisel bilgi çalışması süreçleri incelenmiştir. Ardından kişisel bilgi yönetimi için üç katmanlı bir mimari önerilmiştir. Bu mimariye göre en altta bireylerin değişik fiziksel ve sanal ortamlarda bilgi çalışmasını gerçekleştirdikleri bir ?bilgi çalışması ortamları katmanı? bulunmaktadır. Bu katmandaki ortamların yedi farklı bilgi çalışması ortamı biçiminde gruplandırılabileceği gösterilmiştir. Mimarinin ikinci katmanında bilgi çalışması ortamlarındaki etkinliklerin çoklu cihazlı yaşam günlüğü sistemiyle kaydedildiği bir ?deneyim kaydetme katmanı? yeralmaktadır. Mimarinin en üst katmanında ise bireyin kişisel veri ve enformasyon kaynaklarından sistematik bir biçimde derlediği kişisel bilgilerini barındırabildiği ve üzerinde çalışabildiği ?kişisel bilgi tabanı katmanı? bulunmaktadır. Bireyler bu üç katmanlı yapı üzerinde çalışmada önerilen süreçleri uygulayarak, kişisel bilgi çalışması ortamlarındaki deneyimlerini planlayabilecek, denetleyebilecek ve değerlendirebileceklerdir. Çalışmanın sonunda, önerilen yaklaşımdan elde edilebilecek faydalar gözden geçirilmiş, yaklaşımın kısıtlılıkları ve zayıf yönleri değerlendirilerek geliştirilmeye uygun özellikleri tartışılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Veri Tabanı ve Yönetimi
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC