XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeritabanında Saklı Yordamlar: Bir Veritabanı Tasarımı ve Web Uygulaması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kemal Akyol
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kemalakyol48_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Baha Şen
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: baha.sen_AT_ybu.edu.tr

Yazar 3
Name: İlhami Muharrem Orak
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: imorak_AT_karabuk.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05303411309
Anahtar KelimelerVeritabanı Tasarımı, Kitap Bilgi Bankası, Saklı Yordam
ÖzetBu çalışmada bir veritabanı tasarımı ve web uygulaması geliştirilmiştir. Veritabanı sisteminde evrensel olarak tüm kitap bilgilerinin saklanacağı bir şema oluşturulmuştur. Varlık ilişki modeli esas alınarak oluşturulan ilişkisel şemaya göre Oracle veritabanı yönetim sistemi ile tablolar oluşturulmuştur. Çalışmanın web programlama kısmı JSP ile gerçekleştirilmiştir. Veritabanı üzerinde gerçekleştirilen veri çekme, ekleme, silme, güncelleme işlemlerinin tamamı saklı yordamlar ile icra edilmiştir. Saklı yordamlar veritabanı üzerinde yürütülürler ve iyi bir performans sunarlar. Geliştirilen bu çalışma ile kitap adı, kategorisi, yazarı basım yılı gibi bilgilere göre kitap taraması yapılabilmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Tabanı ve Yönetimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC