XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkCoğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı e-Triaj Sistemi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nedim Ozan Tekin
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nedimozantekin_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Fatih Vehbi Çelebi
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fvcelebi_AT_ybu.edu.tr

Yazar 3
Name: Elif Çalık
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: elifcalik_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 4
Name: Baha Şen
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bsen_AT_ybu.edu.tr

Yazar 5
Name: İlhami Muharrem Orak
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: imorak_AT_karabuk.edu.tr
Diğer Yazar(lar)calik.elif_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerTriaj, e-Triaj, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Tıbbi Bilişim.
ÖzetSağlık sektörünün afetlerdeki ağırlıklı acil görevi; yaralıların triajı ve olay yerinde tıbbi müdahale gerektirenlere yaşam idamesi hizmeti vermek ve daha ileri müdahale gerektirenleri de güvenli bir şekilde sağlık merkezlerine tahliye etmektir. Özellikle büyük afetlerde triaj yapılması bir zorunluluktur. Sağlık personelinin zamanı, araç gereç ve malzemeyi seçici kullanması gerekir. Aksi durumda, bunlar herhangi bir müdahale olmadan iyileşecek veya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak yaralılara harcanır ve yardımla iyileşeceklere ise gerekli hizmet verilemeyerek kayıpların artmasına neden olur. Bu proje ile kullanılacak e-triaj teknolojisi sayesinde hastaların durumları, hangi hastaneye gidecekleri, yapılan en son kayıta göre nerede bulundukları, triaj kodu, triajı yapan kişi gibi gerekli bilgiler tutularak afetin boyutu ve mevcut imkânların durumu hakkında bilgi en kısa sürede görülebilecektir. Planlanan teknoloji kullanımı ile hastanelerde yığılmayı önleme, hastanın durumuna uygun hastaneye yönlendirilmesi, sağlık ekiplerinin koordinasyonu gibi konularda hız ve hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC