XV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİnternet Kullanımının Sanat Üretim Sürecinde Etkileri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: H. Aybike Karakurt
Org: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Country: TR
E-mail: aybikeak_AT_nevsehir.edu.tr
Diğer Yazar(lar)aybikeak85_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSanat, İnternet, Sanat Üretim Süreci
ÖzetÖzet: Günümüzde her şey gibi sanat üretim süreci de hızla gelişen teknoloji çağı ile birlikte ilerlemektedir. İnternet her alanda olduğu gibi sanat üretim ve gelişim sürecinde bizlere yardımcı olmaktadır. İnternetin bizlere sunduğu sınırsız görsel ve kavramsal öğeler tek bir tuşla karşımıza gelmekte, her şeyin hızla ilerlemek zorunda olduğu günümüz toplumunda bize zaman kazandırmakta ve kolaylık sağlamaktadır. 21. yüzyıl bilişim çağında vazgeçilmez olan bilgisayarlarımız hayatımızın her alanında bizlere ev sahipliği yapmaktadır. Sanatçıların sanat üretim sürecinde ise bilgisayar ve internet yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sanatçılar genel olarak görsel imgelemlerini yaratıcı düşünce ve becerileri ile birleştirerek yaratım sürecine girmekte ve sonuç olarak bir sanat yapıtı ortaya çıkarmaktadırlar. Bu süreçte ise internetteki görsel veri tabanları daha kolay bir değerlendirme ortamı sağlamaktadır. Bir müzeye gidip bir eseri görmek için kıtalararası dolaşmadan internet aracılığıyla görsel verilere ulaşmakta ve bu görsel imgeleri kolayca zihninde harmanlayabilmektedir. Günümüz teknolojisi ile sanatçılar; internet ağı üzerinden bilgi alım ve aktarımlarını zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde yapabilmekte ve güncel sanat bağlamında internetin sanat üretim sürecine katkıda bulunduğu açık bir şekilde gözlemlenmektedir. Anahtar sözcükler: Sanat, İnternet, Sanat Üretim Süreci
Başlıklar İnternet ve Sanat
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC