XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye?de Dünden Bugüne Bilişim Enstitüleri
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Süreyya Gülnar
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sureyyagulnar01_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Bilgehan Arslan
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bilgehanarslan88_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05534345721
Anahtar KelimelerBilişim Enstitüleri , Türkiye?de Bilişim, Enformatik, Bilişim
ÖzetTürkiye?de Dünden Bugüne Bilişim Enstitüleri Özet: Akademi Dünyasında Bilişime Yeni Yaklaşım: Türkiye?de Dünden Bugüne Bilişim Enstitüleri başlığı altında aktarılmak istenen; Bilişim Enstitülerin Türkiye?de hizmet vermeye başlamasından bu yana gelişim süreci, çalışma stratejileri ve gelecekte ki hedefleridir. Bilişim; Bilgi ve Teknolojinin birlikte kullanılmasıyla üretilen sonuçlar olarak genel çerçevede tarif edilebilir. Bilişim kavramında paylaşmanın rolü ve yolu oldukça büyüktür. Bilişim dünyası ise bilgisayar sistemlerinin insanların ihtiyaçlarına göre düzenlendiği bir platformdur. Günümüz koşullarında etkin bir şekilde hizmet alabilmek ve hizmet verebilmek adına bilgi ve bilgisayarı kullanabilmek gerekir. Bilişim bu bilgi dünyası ile köprü kurar ve hayatımızı kolaylaştırır. Ülkemizde teknolojinin hızla gelişmesi, teknoloji kavramının yaşamlarımızın merkezine oturması, teknoloji kelimesinin bilgisayarı içersinde barındıran her alanı kapsar olması, bu konuda diğer alanlar ile ortak çalışacak bir kurum ihtiyacını doğurmuştur. İşte bu amaçla ülkemizde varlığını uzun süredir devam ettirmekte olan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri gibi enstitülerin yanında bilişim enstitüleri kurularak, akademik çalışmalardaki boşluk kapatılmaya çalışmakla beraber teknolojinin yaşamımız içerisinde diğer alanlarla beraber etkin ve profesyonel kullanılması hedeflenmiştir.Tüm bu açıklamalar ışığında, Ülkemizde bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak, bir yanı bilişim teknolojisi olan, disiplinlerarası çalışmayı temel alan, lisansüstü eğitim vermek amacı ile Bilişim Enstitüleri kurulmuştur. Bugün ülkemizde İstanbul, Hacettepe, Gazi, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik Ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri olmak üzere altı üniversitede bilişim kapsamı altında çalışan, altı enstitü varlığını sürdürmektedir. Bu araştırma da hedeflenen; Ülkemizde bu altı enstitünün dünü, bugünü ve yarınına genel bir çerçevede göz atmaktır. Bilişim enstitülerinin mezun sayıları, gerçekleştirilen tez çalışmaları, çalışma stratejileri ve eğitim veren bölümler hakkında genel bir referans-rapor niteliğindedir. Düzenlenen bu rapor literatür taraması şeklinde oluşturulmuş toplu bir kaynaktır. Bu araştırma aracılığıyla, Bilişim Enstitülerinin daha fazla kesim tarafından bilinir kılınması sağlanmaya çalışılmıştır.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC