XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSağlık Alanında Sosyal Medyanın Kullanımı: Twitter?da Sağlık Mesajları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aslıhan Ardıç Çobaner
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acobaner_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Sümbüle Köksoy
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sumbulekoksoy_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)sumbulekoksoy_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSağlık İletişimi, Sağlık Mesajları, İnternet, Sosyal Medya, Twitter.
ÖzetSağlık Alanında Sosyal Medyanın Kullanımı: Twitter?da Sağlık Mesajları Günümüzde medya sağlıkla ilgili enformasyonun iletilmesinde temel bilgi kaynağını oluşturmaktadır. İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte yeni medya ve sosyal medya kamu sağlığını ilgilendiren enformasyonun iletilmesinde giderek önem kazanmıştır. Sosyal medya sağlıkla ilgili konularda bilgi arama ve iletmede önemli olanaklara sahiptir. Bu çalışmanın konusunu Twitter?ın farklı kurum, yapı ve kişilerce sağlıkla ilgili bilgiyi iletmede nasıl, ne şekilde ve ne sıklıkta kullanıldığı oluşturmaktadır. Çalışmada Twitter?da hesabı olan ve aktif olarak kullanan sağlıkla ilgili üç yapı (Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Notu ) bir ay süre ile (1 Kasım-30 Kasım 2013 tarihleri) incelenmiş ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda analiz edilen üç yapı açısından sosyal medyanın daha etkin kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Medikal Bilişim
İnternet ve Sosyal Bilimler
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC