XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGörüntü İşleme Temelli Sanal Silah Eğitimi ve Atış Simülatörleri
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mahmut Can Fırış
Org: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, KSÜ, Kahramanmaraş
Country: TR
E-mail: mahmutcan_AT_ksu.edu.tr

Yazar 2
Name: Ahmet Alkan
Org: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, KSÜ, Kahramanmaraş
Country: TR
E-mail: aalkan_AT_ksu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)mahmutcan_AT_ksu.edu.tr
Anahtar KelimelerAtış Simülatörü, Sanal Eğitim
ÖzetBu çalışmada, görüntü işleme temelli atış simülatörleri hakkında ayrıntılı bir derleme yapılıp, sistemin temelleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Atış simülatörlerinin özelliklerinden bahsedilerek, sistemler tanıtılıp, bu mantığın uygulanabileceği yeni alanlar hakkında önerilerde bulunulmuştur. Atış Simülatörleri iki temel üzerine inşa edilmiştir: İlk olarak, Modelleme ve Simülasyon Sistemlerinin, çoklu ortam teknolojileriyle ve ihtiyaç duyulan donanımların bir araya getirilmesi doğrultusunda yazılım ve donanım altyapısının oluşturulmasıdır. İkinci temel bileşenimiz ise, oluşturulan bu alt yapı üzerinde, eğitim silahımız ile atış eğitimi sunan bir simülasyon sistemidir. Sistemin daha uygun şartlarda gerçeğe yakın, ölçülebilir denemeler yapma imkânı sunması çok önemli bir avantaj olarak gözükmektedir. Eğitimde ucuz, gerçeğe oldukça yakın sanal ortamlar oluşturan bu sistemlerin eğitim değişik alanlarında uygulama imkânları bulması oldukça yararlı olacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC