XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEndüstriyel Üretimde Cihaz Hatanın Tespitinde Kablosuz Teknolojiler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Okan Oral
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: okan_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)okan_oral_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerKablosuz durum algılama sistemi, Zigbee Teknolojisi, Bluetooth Teknolojisi
ÖzetEndüstriyel Üretimde Kullanılan Cihazlarda Oluşan Hatanın Tespiti ve Tahmininde Kablosuz Veri İletim Teknolojilerinin Kullanımı Endüstriyel üretimde hedef kısa üretim zamanı ve en düşük maliyetle, en yüksek kalitede standartlara uygun yüksek üretim miktarı elde etmektir. Bu hedefe ulaşmak için hata tespit ve tahmini önemli bir işleve sahiptir. Endüstriyel süreçlerden elde edilen verilerin yorumlanması, sistemde oluşabilecek hataların önceden tespitine ve hata oluşumundan önce müdahaleye olanak tanımaktadır. Hata tespiti için kullanılan durum algılama sistemlerinde kablolu iletişimin kullanılmasının olanaksız olduğu endüstriyel sahalarda güvenli ve daha düşük maliyetli çözüm kablosuz veri haberleşme sistemlerinin kullanımıdır. Kablosuz sistemlerin üretim sanayinde kullanılması üretim esnasında oluşan problemlerin eş zamanlı olarak izlenmesine ve oluşabilecek hataların önceden yada oluşum anında tespit edilmesi ile üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin sunulmasına imkan vermektedir. Bu çalışmada, endüstriyel sahalarda hata tespitinin belirlenmesinde kablosuz veri iletim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen örnek durum algılama sistemi uygulamaları incelenmiştir. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda kullanılan kablosuz veri iletim teknolojileri ve yöntemleri hakkında tartışılmış, kablosuz teknolojilerin önemi ve avantajları üzerinde durulmuştur. Kablosuz veri iletiminin düşük maliyeti, dağıtımın kolaylığı ve bir merkezden izleme yeteneği gibi dikkat çeken birçok faydalı yönleri belirtilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC