XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nurullah Öztürk
Org: Erciyes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozturk.nurullah_AT_yahoo.com.tr

Yazar 2
Name: Selçuk Ökdem
Org: Erciyes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: okdem_AT_erciyes.edu.tr

Yazar 3
Name: Serkan Öztürk
Org: Erciyes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serkan_AT_erciyes.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ozturk.nurullah_AT_yahoo.com.tr
Anahtar KelimelerSera İklimlendirme, Gömülü Sistem, Mikrodenetleyici
ÖzetÖzet: Bu çalışmada, mikro denetleyici tabanlı sera iklimlendirme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde seralarda sıcaklık ayarlaması yapılarak ürünlerde verim artırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte sıcaklık ayarlaması yapılırken enerji tasarrufu sağlanarak serada maliyetin düşürülmesi de amaçlanmıştır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla hem sera içi hem de sera dışı sıcaklık değerleri kontrol edilmiştir. Uygun sıcaklığın ayarlanması sera dışı ısıdan faydalanılarak gerçekleştirilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC