XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkCoğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Kıyı Çizgisi Değişimi Belirleme : Seyhan Deltası
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emrah Özpolat
Org: Harran Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Şanlıurfa
Country: TR
E-mail: ozpolat01_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Tuncer Demir
Org: Harran Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Şanlıurfa
Country: TR
E-mail: tdemir_AT_harran.edu.tr
Diğer Yazar(lar)emrahozpolat89_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerCoğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Seyhan Deltası, Kıyı çizgisi değişimi
ÖzetÇukurova Deltası; Seyhan, Ceyhan ve Tarsus (Berdan) Nehirlerinin alüvyonlarını biriktirmesiyle oluşturduğu Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır. Bu çalışmada Çukurova delta kompleksinin güneybatısında yer alan Seyhan Deltası'nın kıyı çizgisinin zaman içerisindeki değişimi tespit edilmek amaçlanmıştır. Seyhan Deltası'nda kıyı çizgisi değişimini belirlemek amacıyla 1970, 1987, 2000, 2009, 2013 yıllarına ait çok bantlı Landsat uydu görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntüleri temel alınarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri ve yazılımlarıyla bu yıllara ait kıyı çizgisi sayısal olarak çizilmiş, Seyhan Deltasında bu yıllara ait kıyı çizgisi değişimleri tespit edilmiştir.. Bu değişimler incelendiğinde Seyhan Deltasında önemli ölçüde gerilemenin olduğu tespit edilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC