XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBazı Tarımsal Faaliyetlerde Akıllı Sistemlerin Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yusuf Dilay
Org: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ydilay_AT_kmu.edu.tr

Yazar 2
Name: Adem Özkan
Org: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aozkan_AT_kmu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)0 532 5101702
Anahtar KelimelerHassas Tarım, GPS, DGPS
ÖzetDünya nüfusu hızla artarken, tarım yapılan alanlar ise hızla azalmaktadır. Artan nüfusun gıda gereksiniminin karşılanması için, birim alandan alınacak ürün miktarının artırılması kaçınılmazdır. Bu durumda üretimde kullanılan girdilerinin önemi artmaktadır. Kimyasallar, tarımsal üretimin en büyük paya sahip girdileridir. Ürün maliyetini doğrudan etkilerken, insan sağlığı açısından da büyük öneme sahiptirler. Avrupa Birliğine üye ülkeler 2017 yılına kadar tarımsal üretimde kimyasal kullanımının %50 azaltılmasını hedeflemiştir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarımda kullanımı bir zorunluluk olmaktadır. Bu çalışmada, bazı tarımsal faaliyetlerde kimyasal kullanımının azaltılması için, kullanılan akıllı sistemler ele alınmıştır. Araştırma sonucunda tarımsal üretimde kimyasalların kullanımın azaltılmasının, ancak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin tarımsal üretimde kullanılması ile mümkün olacağı belirlenmiştir.
Başlıklar E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC