XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOyun Türlerinin Tanımlanmasında Sosyal Oyunların Yeri
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Baran Sakallıoğlu
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: baransakallioglu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Volkan Erol
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: volkan.erol_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Bekir Tevfik Akgün
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tevfik.akgun_AT_okan.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05555660218
Anahtar KelimelerOyun, Oyun kavramı, Oyun ve kültür, Sosyal oyun, Türkiye'deki popüler sosyal oyunlar
ÖzetOyun Nedir ve Oyun Türlerinin Tanımlanmasında Sosyal Oyunların Yeri Oyun kavramını tanımlamaya yönelik çalışmalar bilgisayar, konsol ve mobil oyunlar yaygınlaşmadan önce de yapılmıştır. Bu çalışmada oyun kavramını, oyunun kültürel önemini ve nasıl sınıflandırılabileceğini inceleyen Huizinga ve Caillois'in çalışmaları karşılaştırılmış ve günümüzde çok popüler olan sosyal oyunların bu çalışmalardaki tanımlara ve sınıflandırmalara ne kadar uygun oldukları tespit edilmiştir. Bu iki yazarın çalışmaları 1930 ve 1960lı yıllarda olmasına rağmen aslında çok yeni bir kavram gibi ortaya çıkan sosyal oyunların bu çalışmalardaki tanım ve sınıflandırmalara ne kadar uygun oldukları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda son iki sene içinde Türkiye'de en çok sosyal oyunların toplumun kültür yapısıyla paralel bir şekilde seyrettiği açıklanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC