XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkElektronik İmza Destekli Single-Sign-On Tasarımı: Kampüs Örneği
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Kuşcu
Org: SDÜ
Country: TR
E-mail: omerkuscu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Halit Çetiner
Org: SDÜ
Country: TR
E-mail: halitcetiner_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)omerkuscu_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerelektronik imza, e-imza, single-sign-on
ÖzetDünya çapında farklı platformlarda e-devlet uygulamaları, bireysel veya kurumsal bankacılık işlemleri, kamu kurumlarıyla yapılan işlemler, sigortacılık işlemleri, elektronik uygulamalar gibi farklı alanlarda çevrimiçi sistemler üzerinden yapılan çalışmalar günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Fakat bunların gerçek zamanlı olarak çalışması süreci içerisinde bazı sorunlar ile karşılaşılmıştır. Özellikle resmi veya hukuki niteliği bulunan yazışmalarda karşılaşılan sorunların başlıcaları güvenlik, güvenirlik ve inkar edilemezlik olarak sayılabilir. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için kimlik doğrulama, gizlilik ve veri bütünlüğünü sağlayabilen elektronik imza (e-imza) alt yapısı kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tüm online işlemlerimizi birden fazla sistem üzerinden gerçekleştirmekteyiz. Bu durum özellikle aynı anda birden fazla uygulama arasında geçişler yaparak çalışanlar için her bir uygulamada defalarca kimlik doğrulama gerektirmektedir. Bu sorun SSO (Single Sign On - Tek Noktadan Kimlik Doğrulama) ile tek noktadan giriş ve tüm uygulamalara yetki dahilinde ulaşım ile çözülebilmektedir. Tasarlanacak sistem ile briden fazla kurumsal bilgi sistemine servisler üzerinden hizmet vererek, tek noktadan oturum açma işlemi ( Single-Sign-On ) gerçekleştiren bir sistem tasarlanmıştır. Ayrıca bu sistem klasik kimlik doğrulama yöntemlerinin yanı sıra, elektronik imza ile kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirebilmektedir.
Başlıklar Kriptoloji ve E-imza
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC