XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOyunlaştırma, Oyun Felsefesi ve Öğrenme: Gamification
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aras Bozkurt
Org: Anadolu Ü
Country:
E-mail: arasbozkurt_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Evrim GENÇ KUMTEPE
Org:
Country:
E-mail: evrimgenc_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)0505 854 4404
Anahtar KelimelerOyun, Oyun Felsefesi, Öğrenme, Eğitim, Gamification
ÖzetOyunlaştırma (Gamification) oyun felsefesinin ve mekanizmasının doğasında oyun olmayan bağlamlara uyarlanmasıdır. Oyunlaştırma düşüncesinin temel mekanizmaları; lider cetveli, rozet, ilerleme çubuğu, puan toplama ve ödül kazanma gibi oyun unsurlarıdır. Oyunlaştırma yaklaşımı bireylerin başarma, yarışma ve kendilerini ifade etme istekleri gibi stratejileri belirli bir bağlamla ilişkilendirerek hedeflenen sonuca ulaşma çabasıdır. Oyunlaştırma yaklaşımı günümüzde eğitim, ekonomi, halkla ilişkiler gibi birçok alanda uygulanmakta ve etkili sonuçlar yaratmaktadır. Bu çalışmada oyunlaştırma felsefesi açıklanmış,özellikleri, uygulama alanları ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınmıştır. Çalışmanın amacı alanyazında yer alan dağıtık bulguları sentezleyerek özetlemek ve öğrenme-öğretme sürecine nasıl uygulanılabileceğine yönelik önerilere yer vermektir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgisayar Oyunları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC