XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDDoS Tespiti ve Trafik Özniteliklerinin Seçimi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Derya Erhan
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: derya.erhan_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Emin Anarım
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: anarim_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerDDoS Tespiti ve Trafik Özniteliklerinin Seçimi
ÖzetDDoS Saldırılarının Zaman Serisi Modellemesi ile Tespiti Dağıtık hizmet engelleme saldırıları günümüzde bilişim sistemleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışma dağıtık hizmet engelleme saldırılarından birisi olan veri iletim kontrolü protokolü senkronizasyon paketi baskını saldırılarının, ağ trafiğine ait çeşitli öznitelikler üzerindeki etkisini incelemektedir. DETER test ortamı kullanılarak yapılan benzetimlerden elde edilen çeşitli öznitelikler kümesinden bilgi kazancı kullanılarak, dört ana öznitelik seçilmiştir. Farklı öznitelikler özbağımlı (AR) modelleme yöntemi ile modellenerek elde edilen artıklar oranlanarak bir olağandışılık dizisi elde edilir. Her öznitelikten elde edilen olağandışılık dizileri ve ilinti katsayısı matrisi kullanılarak tek boyutlu bir dizi olan ağ sağlık fonksiyonu hesaplanmıştır. Bu fonksiyon eşiklenerek saldırının başlangıç ve bitiş noktaları tespit edilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC