XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürk İnşaat Sektöründe 4 Boyutlu (4D) Modellemenin Uygulanabilirliği
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Murat Kuruoğlu
Org: İTÜ
Country: TR
E-mail: kuruoglu_AT_itu.edu.tr

Yazar 2
Name: Emre Gökyiğit
Org: İTÜ
Country: TR
E-mail: gokyigit_AT_itu.edu.tr

Yazar 3
Name: Merve Köse
Org: İTÜ
Country: TR
E-mail: kosemer_AT_itu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)emre.gokyigit_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerProje Yönetim, Planlama, İş programı, 3D, 4D, BIM
ÖzetGeleneksel proje planlama ve programlama yazılımları bugüne değin proje yöneticilerinin ihtiyacına cevap vermiş, ancak inşaat sektörünün gelişimi ve bununla birlikte artan beklentilere karşılık sağlama noktasında yetersiz kalmıştır. Proje yönetim uzmanlarının bu nedenle girmiş olduğu arayış, inşaat proje planlamasında 4. boyut teknolojisine kapı aralamıştır.İnşaat sektörünün yapıları canlandırma talebine cevap veren çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlar üç boyutlu (3D) animasyon, sanal gerçeklik ve dört boyutlu (4D) modellemedir. Son yıllarda inşaat bilişiminde büyük değişimlere yol açan BIM yaklaşımı bu araçların özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. 4D modeli, yapının üç boyutlu (3D) geometrisine dördüncü boyut olan zamanın entegre edilmesiyle oluşturulur. Bir yapının 4D modeli, projenin yapım aşamalarını grafiksel biçimde simüle ederek, proje yöneticisinin inşaat sürecini sanal ve görsel verilerle kavramasını sağlar. Tüm faydalarına rağmen 4D modellemenin ülkemizde yaygın biçimde kullanılmıyor oluşu incelemeye değer bir konudur. 4D'nin Türk inşaat sektöründeki uygulanabilirliğini ele alan anket ve mülakat çalışması neticesinde sektördeki farklı meslek, eğitim, tecrübe, alışkanlık, pozisyon ve firma cinslerine göre farklılık arz eden yönelimler saptanmıştır. 4D teknolojisini uygulama konusunda en az direnç göstererek en yüksek ihtimalle ikna olup uygulamaya koyacak olan profiller belirlenmiş ve 4D'nin ülkemizde yaygınlaşması için yapılması gerekenler sıralanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC