XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkJquery ile İnteraktif Web Tabanlı Eğitsel Oyun Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Devkan Kaleci
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: devkan_AT_inonu.edu.tr

Yazar 2
Name: Emre Özsoy
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emre.ozsoy.91_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Hakan Güldoğan
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakanguldogan_44_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Sibel Gül
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gulsibel91_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerEğitsel Oyun, Atış Hareketi, Web Programlama, JQuery
ÖzetGünümüzde bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesine paralel olarak eğitim-öğretim sorunlarının çözümünde bu tür yeni teknolojilerin kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Eğitim ve teknoloji ayrı kavramlar olmasına rağmen her ikisinin birlikte kullanılması ile eğitim teknolojisi kavramı ortaya çıkmış, öğrenme ve öğretme faaliyetleri daha interaktif ve zevkli bir hale gelmiştir. Günümüz bilişim teknolojilerinin en gelişmiş bilişim araçlarından biri olan bilgisayar ise hayatın her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarların tarihçesine bakıldığında ilk bilgisayarların ortaya çıkışından kısa bir süre sonra bilgisayar oyunlarının da geliştirilmeye başlandığı görülmektedir. 1980?lerin sonlarında çocuklar evde ve atari salonlarında haftada ortalama 4 saat geçirirken, günümüzde sosyal ağlar içinde yer alan oyunların da dâhil edilmesi ile çocukların bilgisayar oyunlarına harcadıkları süre haftada 15 saati aşmıştır. Öğrenciler okulda derslerle veya evde ödevlerle ne kadar meşgul edilirlerse edilsinler bir şekilde bilgisayar oyunlarına uykularından dahi vazgeçerek zaman ayırmaktadırlar. Bilgisayar oyunlarının eğitimde kullanılmasıyla eğitim ortamları, geleneksel sınıflarından daha eğlenceli ve cazip öğrenme ortamlarına dönüşebilir. Bu bağlamda eğitimde kullanılmak amacıyla geliştirilen bilgisayar oyunları, eğitsel oyun sınıfına girmekte ve günümüz eğitsel oyunlarıyla karşılaştırıldığında sadece görsellik ve sürükleyicilik noktalarında değil, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesinde de önemli katkılar sağlayabilecek bir tür eğitim materyali halini alacaktır. Bu çalışmada fen bilgisi dersi atış hareketi konusu ile ilgili web tabanlı interaktif eğitsel oyun uygulaması sunulmuştur. Geliştirilen oyun PHP, JavaScript, jQuery, HTML ve CSS bileşenlerini içermektedir. Seçilen bu diller ve kütüphaneler, açık kaynak kodlu olması, Windows, Linux ve MacOs gibi çok sayıda platformda sorusuz, hızlı ve stabil şekilde çalışması nedeniyle tercih edilmiştir. PHP ve JavaScript dilleri, web kodlarının yazılmasında, CSS web sitesinin görselliğinin ve ana hatlarının tasarlanmasında, jQuery site içi animasyonların ve efektlerin oluşturulmasında kullanılmıştır. Oyunun ara yüzü için tüm bilgi girişleri, nesneler ve ekran çıktıların yer aldığı bir web sayfası tasarlanmıştır. Ekranın sol alt kısmında fırlatılacak cisim için fırlatma platformu yerleştirilmiştir. Bu platform fare yardımı ile kendi etrafında yatay eksenle arasında açı yapacak şekilde döndürülebilmekte ve aşağı yukarı hareket ettirilebilmektedir. Platformun tüm bu hareketleri, fırlatılacak cismin ilk atış açısının ve yerden yüksekliğinin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu durum kullanıcıya belli hızla fırlattığı cismin açısını değiştirerek cismin hareketinin nasıl değiştiğini grafiksel olarak görebilme imkânı sunmaktadır. Ayrıca ekran üzerinde hedef bir nesne yer almaktadır ve atılan cisim hedef nesnenin üzerine düştüğünde kullanıcıya puan kazandıran bir özellik eklenmiştir. Bu özellik yardımı ile kullanıcı belirlediği başlangıç değerlerden en az birini değiştirerek eğik atış hareketi yapan cismin hedefin üzerine düşebileceğini görebilmektedir. Aynı zamanda bu özellik değiştirilen parametreler ile cismin hareketin nasıl değiştiğini oyun oynayarak öğrenmesini sağlamaktadır. Eğik atış hareketi yapan cismin aldığı yol grafiksel bir eğri ile gösterilmiştir. Cismin hareket koordinatlarını gösteren bu eğri üzerindeki herhangi bir noktaya fare imleci ile gelindiğinde cismin o noktadaki anlık hızı ve konumu açılır balon ile ekranda ortaya çıkmaktadır. Platformun fare ile hareket ettirilebilmesine ek olarak cismin ilk hızı, ağırlığı ve yatay ekseniyle yaptığı açı gibi eğik atış hareketi ile ilgili gerekli tüm parametreler sayfanın sağ üst tarafına yerleştirilen panel yardımı ile de belirlenebilmektedir. Ayrıca bu panel üzerinde eğik atışın hareketinin gerçekleşeceği ortam bu panelde yer alan açılır pencere yardımı ile kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Seçilen ortama göre web sitesinin arka planı belirlenen ortama uygun şekilde değişmektedir. Arka planla ilgili kodlar bir değişken dizisi yardımı ile CSS içinde kullanılarak arka planın hızlı şekilde değişmesi sağlanmıştır. Sayfanın üst kısmında sonuçların görüntülendiği göstergeler yer almaktadır. Bu göstergeler, cismin yatay eksende aldığı mesafe, ulaşacağı maksimum yükseklik, uçuş süresi ve yere çarpma anındaki hızı gibi değerlenin kullanıcı tarafından gözlemlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sisteme modüler bir yapı kavuşturmak amacıyla eğik atış ile ilgili bütün formüller için yeni PHP ve JavaScript fonksiyonları yazılmıştır. Sayfanın sağ alt kısmında ise tetikleyici görevini üstlenen iki adet buton yer almaktadır. İlk buton fırlatma butonudur ve bu butona tıklandığında cisim platformdan fırlatılmaktadır. İkinci buton ise Yeni Oyun butonudur. Bu butona tıklandığında bir önceki oyunda oluşan eğri silinmekte ve vurulması istenilen hedef rastgele olarak yeni bir konuma yerleşmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Bilgisayar Oyunları
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC