XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite Sıralama Sistemleri: Batı Karadeniz Üniversiteleri İçin Analiz Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yasemin Gültepe
Org: Kastamonu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yasemingultepe_AT_kastamonu.edu.tr

Yazar 2
Name: Yerbolat Kalaman
Org: Kazakh National Technical University after K.I.Satpayev
Country: KZ
E-mail: kalaman_AT_list.ru

Yazar 3
Name: Mamykova Zhanyl Zhumangaliyevna
Org: Kazakh National Technical University after K.I.Satpayev
Country: KZ
E-mail: Zhanl.Mamykova_AT_kaznu.kz
Diğer Yazar(lar)yuksek.yasemin_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSıralama sistemi, Üniversite sıralama, Akademik kalite.
ÖzetSon yıllarda üniversite sıralamaları, üniversite sayılarının artması ile birlikte üniversitelerin performanslarının ve gelişimlerinin değerlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Üniversite sıralamalarında akademik değerlendirme için kullanılan yalnızca doğrulanabilir verilere dayalı olarak farklı parametreler ve parametre ağırlıkları, üniversiteler arasında yapılan sıralama sistemleri tarafından belirlenmektedir. Üniversitelerin dünya sıralamalarında hızla yükselmesinin akademisyenlerin, öğrenci adaylarının ve velilerin bu konuya gösterdiği ilginin artmasını sağlamaktadır. Ancak ilgi gören üniversite sıralama sistemleri, gerçek öğrenci tercihlerini yansıtmadıkları, bilimsel üretkenliği yeterince temsil etmediği gibi farklı birçok nedenle eleştirilmektedir. Bu çalışmada, farklı üniversite sıralama sistemleri (Webometrics ve URAP) incelenecektir ve bu sıralama sistemlerinin Batı Karadeniz Üniversiteleri için örneklemesi verilecektir. Son yıllarda ilan edilen Webometrics ve URAP sıralamalarında Türkiye üniversitelerinin dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alarak bilimsel ve akademik alandaki toplam başarılarının arttırılması amaçlanmaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC