XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKüreselleşen Dünyanın Yeni Gerçekleri ve Gençlerin Konumu: Radikalleşiyor muyuz?
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Barış Bulunmaz
Org: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: baris.bulunmaz_AT_uskudar.edu.tr
Diğer Yazar(lar)barisbulunmaz_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerKüreselleşme, Teknoloji, Yeni Dünya Düzeni, Gençlik, Nefret Söylemi
ÖzetTeknolojinin ilerlemesi ve sosyal yaşamın günden güne daha entegre bir şekilde teknolojik sürecin içine girmesi ile birlikte, 1980?lerin başlarından itibaren hayatımızı her anlamda etkileyen küreselleşme olgusunun önemli bir parçası daha tamamlanmış oldu. Kapitalist sistemin temel saç ayaklarının üzerinde yükselen küreselleşme, özellikle bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda etki alanını ve yoğunluğunu daha da arttırmıştır. Olumlu ve olumsuz anlamda birçok özelliği kendi içinde barındırmasına ve yine aynı şekilde kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen, bilhassa yeni medya araçlarının yeni dünya düzeni içerisindeki tüm altyapı düzenine egemen olması sonucunda, küreselleşme kendi içinde de evrimleşerek ilk ortaya çıktığı zamanki idealize edilmiş söylemlerinden uzaklaşmıştır. Bu noktada yeni iletişim teknolojilerinin üreticileri olan büyük ve ?küresel? devletler ile bu teknolojilerin birincil hedef kitlesi olan genç nüfus arasında üretici-tüketici bağlamında bir birliktelik meydana gelmiştir. Ancak bir taraftan özgürlük, eşitlik, demokrasi ve paylaşım gibi kavramlar ile kültürler arası yakınlaşmayı sağlayan ve gençleri kendisine eklemleyen yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, diğer taraftan büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kullanıcı grubunun küreselleşmenin ve teknolojinin yarattığı bu sistem içerisinde şiddete ve nefrete yönelik davranış şekilleri göstermesi, gençlerin düzen içerisindeki konumunu ve geleceğini düşünmemizi gerektirmektedir. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak küreselleşmenin teorik çerçevesi çizilecektir. Daha sonra ise küreselleşmenin yarattığı yeni dünya düzeni ile gençlerin bu düzendeki yeri ve davranış şekilleri sorgulanacaktır.
Başlıklar İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC