XV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık9. Sınıflar İçin Yeni bir Özel Ders Yazılımı Dilan9
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Metin Kapıdere
Org: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Country: TR
E-mail: metin.kapidere_AT_inonu.edu.tr

Yazar 2
Name: Gül Ece Güzel
Org: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Country: TR
E-mail: ecegul1312_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05054197799
Anahtar KelimelerFATİH projesi, Android, Özel Ders Yazılımı, DİLAN9
ÖzetÖzet: Geçmişten günümüze eğitimde kullanılan geleneksel yöntemler artık kullanılmamaya başlanmıştır. Geleneksel yöntemlerin yerini teknoloji destekli yöntemler almaktadır. Teknolojinin eğitime girmesiyle birlikte, sadece öğretimin şekli değil kullanılan materyaller de değişiklik göstermektedir. Günümüzde kitaplar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte kişisel bilgisayarlarda, tablet bilgisayarlarda, cep telefonlarında okunabilecek niteliğe kavuşmuştur. Teknoloji destekli eğitim öğrencilerin derse karşı ilgilerini artırmaktadır ve öğrencileri daha aktif kılmaktadır. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak açısından da önemli bir adımdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte okullarda bilgisayarların yanında tabletler de kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca günümüzde birçok öğrenci akıllı cep telefonu kullanmaktadır. Öğrenciler için bilgiye en kolay ulaşılabilecek araç teknolojidir. Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ile eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amaçlanmıştır. Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki tüm okullarda Akıllı Tahta ve internet imkânı sağlanmaktadır. Her öğretmene ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi hedeflenmiştir. Fatih projesinde kullanılacak olan gerekli donanımsal araçların teminatı sağlanmıştır. Fakat derslerde kullanılacak olan ders uygulamaları açısından eksiklik görülmektedir. Okullarda öğrencilere ve öğretmenlere dağıtılan tabletler Android işletim sistemini desteklemektedir. Android işletim sistemini destekleyen uygulamalar sınırlı sayıdadır ve dersleri tüm nitelikleriyle kapsayacak nitelikte değildir. Fatih projesi yeni uygulanmaya başlayan bir projedir. Bu nedenle ders uygulamaları açısından eksiktir fakat zamanla derslerle ilgili çeşitli uygulamalar geliştirilerek eksikliği giderilebilir. Öğrenciler teknolojiyle iç içe olduklarından derslere kitap yerine teknolojik bir araçla çalışmayı tercih ederler. Ayrıca öğrenci her ortamda kitap kullanamayabilir ama bir cep telefonu ya da bir tablet bilgisayar kullanabilir. Öğrencinin cep telefonunda ya da tablet bilgisayarında derslerle ilgili uygulamalar bulunursa öğrenci bunu her ortamda kullanabilir, birden fazla kitap taşımak yerine sadece cep telefonu ya da tablet bilgisayar taşıyabilir. Lise 9. Sınıf Dil ve Anlatım dersindeki konular üniversite sınavında tüm öğrencilerin cevaplaması gereken soruları oluşturan konulardır. Bu nedenle tüm 9. Sınıf öğrencilerinin bu konuları iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada 9. Sınıf öğrencilerinin dil ve anlatım dersini öğrenmelerine katkıda bulunmaya yönelik bir konu anlatım uygulaması geliştirilmiştir. Uygulamanın ismi DİLAN9? dur. DİLAN9 Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlarda çalışmaktadır. Bu uygulama Adobe Flash Professional CS6 ile tasarlanmıştır. Adobe Flash Professional CS6 ile Android işletim sistemine sahip cihazlar için çeşitli uygulamalar geliştirilebilmektedir. Uygulamanın içerisinde tüm 9. Sınıf dil ve anlatım dersi konularının konu anlatımı, konularla ilgili örnek soru çözümleri bulunmaktadır. Konu anlatımı ünitelere ve ünitelerin içindeki konulara göre ayrılmıştır. Öğrenci istediği üniteyi seçip, ünitenin istediği konusuna gelip konuyu çalışabilir, istediği yerden başa dönüp üniteyi ya da konuyu değiştirebilir. Öğrenci konuları okuduktan sonra konuların sonunda yer alan soruları cevaplandırabilir, verdiği cevabın doğru olup olmadığını öğrenebilir ve eğer cevabı yanlışsa doğru cevabı açıklamalı olarak görüp yanlışını fark edebilir. Öğrenci bu uygulamayı istediği her yerde açıp kitap okur gibi kullanabilecektir. Uygulama bir dil ve anlatım kitabı niteliğindedir ve öğretmen isterse dersin anlatımında bu uygulamadan faydalanabilecektir. Bu uygulama ile 9. Sınıf öğrencileri dil ve anlatım dersi konularını kavrayabilecektir. DİLAN9 için 9. Sınıf Dil ve Anlatım dersi öğretmenlerinin izlenimleri sorulmuştur ve alınan cevap olumlu olmuştur.
Başlıklar Acik Ders Malzemeleri ve MOOC
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC