XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBoyutu Yüksek Görüntülerin Öznitelik Dönüşüm Yöntemiyle Analizi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Halit Çetiner
Org: SDÜ
Country: TR
E-mail: halitcetiner_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ömer Kuşcu
Org: SDÜ
Country: TR
E-mail: omerkuscu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)omerkuscu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTemel bileşen analizi, varyans, kovaryans, hızlı karar verme
ÖzetEndüstriyel ve kamusal ortamda insanlaın gündelik yapmış olduğu işlemler posta sıralama, farklı kamusal formlara el ile giriş yapmak gibi onlarca görev işgücü, zaman ve enerji kaybına neden olmaktadır. Bu tekdüze olan ve gündelik olarak periyodikleşen işlerde çalışanların zamanla dikkati dağılmakta ve ürün kalitesi düşmektedir. Ürün kalitesini artırabilmek için örüntülerin yani görüntüler içerisindeki rakamların yüksek oranlarda doğru ve hızlı sınıflandırılması gerekmektedir. Yüksek oranda doğru ve hızlı bir sınıflandırma gerçekleştirebilmek için boyut dönüşümü gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu anlamda yapılan çalışmada temel bileşen analizi kullanılarak ortalama, kovaryans matrisi, öz değer ve öz vektör hesabı, skor değerlerinin belirlenmesi gibi hesapsal maliyeti yüksek işlemlerden geçirerek görüntü boyut azaltımı gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma yapmadan aynı işlem temel bileşen ve hesaplama maliyeti yüksek adımları kullanmadan gerçekleştirilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda elde edilen sonuçlar verilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC