XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAtutor ve Moodle Öğrenme İçerik Yönetim Sistemlerinin Kıyaslanması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mesude Uçar
Org: Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: mesude.ucar_AT_cbu.edu.tr

Yazar 2
Name: Engin Uçar
Org: Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: engin-ucar_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: Mehmet Can Hanaylı
Org: Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: mehmet.can.hanayli_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)5342026807
Anahtar KelimelerMoodle, Atutor Eğitim Yönetim Sistemi
ÖzetGelişen teknoloji insanoğlunu günden güne daha fazla ve daha hızlı öğrenme ve üretmeye sevk etmektedir. Bu noktada kullanılan uzaktan eğitim sistemleri farklı mekânlarda ki katılımcı, eğitmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirmektedir. Uzaktan eğitim sistemi; kullanıcıların tanımlanması ve yönlendirilmesi, ders içeriklerinin tasarımı ve yüklenmesi, sınav uygulamaları ve başarı testleri, sistem içerisinde yer alan kullanıcıların başarı durumlarının takibi ile kursiyer ve eğiticilerle olan iletişim işlevlerini içeren yazılımları içermektedir (Düzakın ve Yalçınkaya, 2008). Uzaktan eğitim uygulamalarında farklı programlar kullanılmaktadır. Moodle, BigBlueButton, ATutor, Sakai bunlardan bazılarıdır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC