XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkElektronik Hesap Tabloları ile Betonarme Kiriş ve Kolonların Taşıma Kapasitelerinin Hesabı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erdal İrtem
Org:
Country: TR
E-mail: eirtem_AT_balikesir.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerBetonarme kiriş, betonarme kolon, taşıma kapasitesi, etkileşim diyagramı, Exel elektronik hesap tablosu
ÖzetMevcut betonarme binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Bir binanın deprem güvenliğinin gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için veya istenen güvenlikte deprem performansına sahip bir betonarme bina tasarımı için öncelikle betonarme kiriş ve kolon gibi taşıyıcı elemanların kesme kuvveti, normal kuvvet ve eğilme momenti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Yapı sistemleri öz yük, ilave yükler ve deprem yükleri gibi dış yükler altında doğrusal olmayan davranış gösterebilirler. Betonarme yapıların bu dış etkiler altındaki gerçek davranışını ve deprem performansını doğrusal olmayan statik analizler ile daha gerçekçi olarak ortaya koyabilmek için yapı malzemesinin doğrusal olmayan davranış gösterdiği kesitlerde taşıma kapasitelerinin hesabı gerekmektedir. Betonarme kiriş, kolon gibi taşıyıcı sistem elemanlarının taşıma kapasitelerinin hesabı içi beton ve donatının "iç kuvvet-şekildeğiştirme" bağıntılarına göre akma koşulları belirlenerek betonarme kesitin taşıma kapasitesinin elde edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada; basit eğilme (M) etkisindeki betonarme kesitlerin (Kiriş elemanların) eğilme momenti taşıma kapasitesinin ve tek eksenli bileşik eğilme (M,N) etkisindeki betonarme kesitlerin (kolon elemanların) eğilme momenti ile normal kuvvet taşıma kapasitelerinin Excel hesap tabloları hazırlanarak pratik bir şekilde hesabı amaçlanmıştır. Ayrıca, betonarme elemanların sünek davranış göstermeleri, diğer bir ifadeyle gevrek davranış göstermemeleri istendiğinden, bunu kontrol edebilmek amacıyla söz konusu betonarme elemanların kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin hesabı da ayrıca yapılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC