XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBetonarme Binaların Deprem Performansının Belirlenmesi ve Dolgu Duvarının Etkisi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Melih Türkoğlu
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turk_melih_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Barış Şahin
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bsahin_AT_parlar.com.tr

Yazar 3
Name: Erdal İrtem
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: eirtem_AT_balikesir.edu.tr
Diğer Yazar(lar)turk_melih_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimelerbetonarme bina, performans analizi, deprem performansı, dolgu duvarı, doğrusal olmayan analiz
ÖzetMevcut betonarme binaların deprem performansının belirlendiği yöntemlerden biri de statik itme analizi olarak bilinen bir yöntemdir. Bu analizde yapı sistemine sabit düşey yükler etkitilmekte ve artan yatay deprem yükleri altında yapı sisteminin geometri değişimindeki doğrusal olmayan davranışı dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu analizde betonarme binaya etkiyen sabit düşey yüklerin yanısıra artan yatay deprem yükleri de etki ettiğinden ve yapı malzemesinin gerilme-şekildeğiştirme bağıntısının doğrusal olmayan davranışı da gözönüne alınmaktadır. Betonarme binanın deprem performansı binadaki dolgu duvarların dikkate alındığı ve alınmadığı iki durum için farklılık göstereceği açıktır. Bu farkın ne oranda olduğunun belirlenmesi için bu çalışmada örnek olarak ele alınan betonarme bir binanın dolgu duvarsız ve doldu duvarlı her iki durumu için deprem performansları elde edilerek çeşitli parametrelerle karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları ile yapılan karşılaştırmada doldu duvarlı durumda binanın deprem davranışının değiştiği ve performansının önemli oranda arttığı yani binanın deprem yükü taşıma kapasitesinin oldukça yükseldiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, binaların deprem davranışının daha gerçekçi olarak belirlenebilmesi için binadaki dolgu duvarlarının da analizlerde gözönünde bulundurulmasının gerektiği görülmüştür.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC