XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKamu Yararı Açısından Yeni Medya
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: kadriye ayfer koç
Org: Sağlık Bakanlığı
Country: TR
E-mail: kayferkoc_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)kayferkoc_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleryeni medya, kamu yararı
Özet1990?lı yılların başından itibaren bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal yaşama yansımaları; eğitim, sağlık, tarım ve sanayi başta olmak üzere bütün toplumsal alanları, örgütlenme ve yaşam tarzını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu dönemde bir çok ülkede, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş bir amaç olarak belirlenmiş ve bu amacı gerçekleştirmek için eylem planları hazırlanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda kamu yönetimi anlayışı da değişmiştir. Bu çalışmada, teknolojik gelişmelerin paralelinde yeni bir kavram olan ??yeni medya?? ortamında gerçekleştirilen iletişim ve bu ortamın kamu yararı açısından düzenlenmesinin önemi irdelenecektir. Anahtar Sözcükler: Kamu yararı, yeni medya
Başlıklar AB-KısaBildiri
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC