XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkE- Öğrenme Modeliyle Yabancılara Uzaktan Türkçe Öğretiminde Bildirişim
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fatih Mehmet Türker
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatihmehmetturker_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)mfatihturker_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerE- öğrenim/öğretim, Türkçe Öğretimi, Uzaktan Eğitim, İçerik, Öğretim Süreçleri, Görsel Materyaller.
ÖzetÖzet: Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi yeni öğretim modellerini de beraberinde getirmekte ve modellerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. E- öğrenme modeli her geçen yıl eğitim dünyasında etkinliğini artırmaktadır. Bu modelle bir çok eğitim içeriği hazırlanmakta ve öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Yabancı dillerin öğretiminde özellikle kullanılan bu yöntemle, İngilizce başta olmak üzere birçok dil e- öğrenme modeliyle hazırlanmış uzaktan eğitim ve öğretim modeliyle öğretilmektedir. Türkçenin yabancılara uzaktan e- öğrenme modeliyle öğretilmesi günümüzün koşulları dikkate alındığında yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. E- öğrenme modeliyle hazırlanan web tabanlı dil öğretim portallarında en önemli süreçlerden birisi şüphesiz ki bildirişimsel süreçlerdir. Dil öğretimi örgün veya uzaktan olsun bildirişimsel temeller üzerine oturtulmalı, öğretim programları, müfredatlar, içerikler ve görsel materyaller bildirişimsel temellerde hazırlanmalıdır. Bu çalışmada web tabanlı hazırlanan yabancılara Türkçe öğretim portallarında bildirişimsel süreçlerin nasıl olması gerektiği örneklerle açıklanacaktır. Yabancı dil öğretiminde Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (DİAOÖÇ) [1] kapsamında belirlenen esaslar ve önerilerinde üzerinde durulan bildirişimsel süreçlerin, Türkçenin yabancılara uzaktan öğretimine nasıl uyarlanması gerektiği bu alanda yapılan e- öğrenme/öğretme çalışmalarındaki örneklerle birlikte ele alınacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC