XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEtkileşimli Tahta Kullanımının Avantajları ve Dezavantajlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İsmail Gülcü
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismailgulcu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05055187799
Anahtar KelimelerEtkileşimli Tahta, Etkileşimli Öğrenme, Öğretim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri.
ÖzetEtkileşimli tahta kullanımının genel olarak eğitim ve öğretim sürecine katkı yaptığı ve diğer tahtalara göre avantajlı olduğu düşünülmektedir. Ancak bunun doğruluğuna ya da yanlışlığına kullanıcıların karar vermesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada etkileşimli tahta kullanımının avantajları ve dezavantajları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmamız durum incelemesi deseninde nitel bir araştırmadır. Çalışma grubunu bir ortaöğretim kurumunda 2013-2014 öğretim yılında görev yapan farklı branşlardaki (f:43) öğretmen oluşturmuştur. Açık uçlu araştırma sorularıyla elde edilen veriler frekans analizi, kodlama tekniği ve betimsel içerik analizi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Analizler sonucunda katılımcıların görüşleri doğrultusunda etkileşimli tahta kullanımının avantajları ve dezavantajları belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC