XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgi Çağında İşletmeler açaısından Bilgi Yönetimi ve Stratejik Önemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Dinçer Atlı
Org: Üsküdar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dincer.atli_AT_uskudar.edu.tr
Diğer Yazar(lar)dinceratli_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgi, Enformasyon, Bilgi Yönetimi, Bilgi Çağı, Enformasyon Çağı, Kurumsal Bilgi
ÖzetÖzet: Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde gelişen teknoloji ve küreselleşmenin keskinleştirdiği rekabet olgusu işletmeler açısından hammadde ve sermayeden çok bilginin önemini artırmış ve bilgi yönetimi işletmeler için en önemli değer özelliği kazanmıştır. Bilginin işletmeler açısından yönetimi kurumun sahip olduğu açık ve örtülü bilgiyi tespit etmek, düzenlenmek ve kullanımını kontrol altına almayı ifade etmektedir. Yeni ekonomide bilginin yüksek kaldırma gücünden faydalanabilen işletmeler daha verimli bir iş ortamı oluştururken rekabette öne geçebilmek için de stratejik güce sahip olmaktadırlar. Bu çalışmada kavramsal açıdan bilgi ve ilişkili kavramları, bilgi yönetimi ve bilgi yönetiminin rekabette öne geçebilmek için stratejik kullanımı konuları değerlendirilmektedir. Abstract: In the so called information age that we are in, the competiton which was intensified by advancing technology and globalization, has increased the value of information rather than the value of resources and capital and information management became the most important value for businesses. The management of information for the business means determining, organizing and controling the usage of the open and protected information the business has. In the new economy, the companies that can benefit from the high leverage power of information, besides forming more productive working environments are also gaining startegic power in forging ahead in the competition. In this study information, information production and management and the startegic use of information in competition is being evaluated.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC