XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMikroblog İleti Kümelerinde Konu Algılama Yönteminin İncelenmesi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Yıldırım
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ahmet.yil_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Suzan Üsküdarlı
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: suzan.uskudarli_AT_boun.edu.tr

Yazar 3
Name: Arzucan Özgür
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: arzucan.ozgur_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)me_AT_ahmetyildirim.com.tr
Anahtar KelimelerMikrobloglar, konu algılama, Wikipedia, Twitter
ÖzetBu bildiri mikroblog kümelerinin konularını belirlenmede daha önceden yapmış olduğumuz çalışmamızın etkisini araştırmaktadır. Mikrobloglar yapıları itibarı ile kısıtlı bağlam içeren kısa metinlerdir. Bu kısıtlı yapı, mikrobloglarda bahsedilen konuları otomatik bir şekilde algılamada sorun teşkil eder. Bu çalışma, mikroblog iletileri teker teker değil de, bir küme olarak bütün halinde işleme alındığında, konu algılamaya etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu bildiri, 2012 A.B.D. seçimlerinde yapılan münazaralar esnasında atılan mikroblog iletilerinden konu algılama algoritmasıyla çıkarılan konuların, münazaraların metinleriyle ne kadar uyumlu olduklarını da araştırmıştır. Sonuçlara göre, bazı konuların etkileri hemen geçerken, bazı konuların, mikroblog kullanıcıları tarafından münzarada konuşulmasa dahi konuşulduğunu göstermiştir. Önce daha önce yapılan çalışmanın kısa bir tanımı verilecek, daha sonra, bu çalışmanın etkileri gösesterilecektir.
Başlıklar Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC