XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMAC Backoff Slot Assignment Probability Comparisons
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İlker Demirkol
Org: Universitad Politecnica de Catalunya
Country: ES
E-mail: ilker.demirkol_AT_entel.upc.edu

Yazar 2
Name: Hasan Ferit Enişer
Org: Boğaziçi Universitesi
Country: TR
E-mail: hasan.eniser_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerMedium Access Control, MAC Protokolleri, BEB, Sift, UB
ÖzetWireless ağlar üzerinden veri göndermek için çeşitli protokoller tanımlanmıştır. Her protokol farklı bir algoritmayla veri paketlerini çekişme penceresine doldurmayı öneriyor. Bunlardan her biri farklı parametreler açısından daha optimum değerler sağlıyor. Biz çalışmamızda bu protokollerin enerji, gecikme, çekişme penceresi(CW) büyüklüğü gibi başlıklar altında nasıl sonuçlar verdiğini inceledik.Her bir protokolü enerji, gecikme ve CW büyüklüğü açısından karşılaştırdık. Bunun yanında protokoller üzerinde hassaslık analizi de yaptık. Amacımız tüm bu çalışmalarla hangi protokolün hangi koşullarda kullanılması gerektiğinin saptanması ve belki bir kesin kazananın belirlenmesiydi. İncelediğimiz protokoller sırayla; UB-Uniform Backoff, BEB-Binary Exponential Backoff, Sift ve yeni bir yaklaşım olan BEB+Sift. Bildirimizin ilk kısmında bir giriş yaptıktan sonra, ikinci kısımda bu protokolleri detaylı bir biçimde açıklayacağız. Nasıl bir algoritmaya sahip olduklarını anlatacağız. Üçüncü kısımda ise bahsettiğimiz protokolleri hangi başlıklar altında karşılaştırdığımızdan bahsedeceğiz. Bu başlılar altında nasıl sonuçlar elde ettiğimizi isse bir sonraki bölümde açıklayacağız. Son bölümde ise çalışma hakkında genel bir özet geçeceğiz.
Başlıklar 3G, 4G, Wifi, Wimax ve Mash Ağları
AB-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC