XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkElektrokardiyografi (EKG) Sinyallerindeki Aritmilerin Sınıflandırılması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Volkan Erol
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: volkan.erol_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Aslı Uyar Özkaya
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: asli.uyar_AT_okan.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05333621947
Anahtar KelimelerElektrokardiyografi; Aritmi; k-En Yakın Komşuluk Sınıflandırıcısı; Oylama Öznitelik Aralıkları Sınıflandırıcısı; PART Sınıflandırıcısı; Naive Bayes Sınıflandırıcısı.
ÖzetBu çalışmada, elektrokardiyografi (EKG) sinyallerinde gözlenen aritmiler, önceden belirlenmiş 16 sınıfın özelliklerine göre sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Buradaki amaç kardiyag aritmilerin 2 sınıf altında toplanmasında önerilmiş bir yöntemin; Naive Bayes, k-En Yakın Komşuluk, Oylama Öznitelik Aralıkları ve PART sınıflandırıcıları ile deneylerinin yapılması ve örnek verilerin normal ve aritmi sınıflarına göre sınıflandırılmasının başarımının ölçümlenmesidir.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC