XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgi ve Bilişim Çağında Araştırmacı Öğrenenlerin Metaforik Algıları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fahriye Altinay Aksal
Org: Yakin Doğu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fahaltinay_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Zehra Altınay Gazi
Org: Yakın Doğu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zehaltinay_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Nesrin Menemenci
Org: Yakın Doğu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nmenemenci_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)fahaltinay_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleraraştırma, bilişim, internet, teknoloji, uzaktan eğitim
Özetİnternet, teknoloji, bilişim ve uzaktan eğitim, üniversitelerin rekabet gücünü ve kalite gücünü artırmada önem kazanmaktadır. Özellikle, uzaktan eğitim uygulamaları bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrenme koşullarınının çeşitliliğini artırmada kaçınılmaz olup, bilgi toplumunda bireylerin araştırmacı ruhu kazandınırken bilginin yeniden yapılandırılması sürecinde yeni gelişen uygulamalara yönelik algıları gelişimde önkoşul hale gelmiştir. Bu çalışma, araştırma dersini alan öğretmen adaylarının, internet, teknoloji, bilişim ve uzaktan eğitim kavramlarına yönelik metaforik algılarını değerlendirmeyi temel almıştır. Nitel araştırmaya bağlı yürütülen bu çalışmada, öğretmen adaylarının bilginin oluşturulmasında teknolojinin yeri ve öneminin ortaya çıkarılmasında metaforlar bir araç olarak kullanılmıştır. Buna ek olarak, kişişel görüş raporları ile araştırmacı öğrenenlerin araştırmanın yeri, bilgi paylaşımında ve oluştrulmasında kullandıkları iletişim araçları ve bu araçların katkılarının neler olduğu konusundaki görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Internet, teknoloji, bilişim, uzaktan eğitim kavramlarına yönelik metaforik algılar da çalışmanın önemli bir kapsamını oluşturmaktadır.
Başlıklar E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
İnternet ve Sosyal Bilimler
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC