XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAHBS İstemci Yazılımı Standardizasyon Süreci
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Tümay
Org: Tübitak Bilgem YTE
Country: TR
E-mail: ahmet.tumay_AT_tubitak.gov.tr

Yazar 2
Name: Ahmet Dikici
Org: Tübitak Bilgem
Country: TR
E-mail: ahmet.dikici_AT_tubitak.gov.tr

Yazar 3
Name: Musa Ataş
Org: Siirt Üniversitesi
Country: TR
E-mail:
Diğer Yazar(lar)atumay2006_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAile Hekimliği Bilgi Sistemi, Sağlık Bakanlığı, Standardizasyon, Yazılım Standartları
Özet2011 yılı Temmuz ayı itibariyle Türkiye?de yaklaşık 20 bin aile hekimi, birinci basamak sağlık hizmeti vermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı Ocak 2012 tarihine kadar desteklediği, bakım ve iyileştirme faaliyetlerini yürüttüğü Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) istemci yazılımını bu tarihten itibaren desteklemeyeceğini bildirmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından güvenlik sözleşmesi onaylanmış 25 adet AHBS istemci yazılımı bulunmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığının Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) alımı çerçeve ilkeleri modeline benzer bir şekilde AHBS istemci yazılımları için de bir standardizasyon çalışmasının yapılması, AHBS istemci yazılımlarının çalışma performansı, servis kalitesi, Aile Hekimlerinin ve Aile Hekimliğinden faydalanan vatandaşların memnuniyeti açısından önemli olacaktır. Standardizasyon için piyasada kullanılan AHBS istemci yazılımları incelenmiş ve bunun neticesinde bir AHBS istemci yazılımında olması gereken özellikler çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu makalenin ileride yapılması düşünülen AHBS akreditasyon ve standardizasyon çalışmalarında faydalı olacağı düşünülmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC