XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKamusal Bulut Servisleri için Bulanık Mantığa Dayalı Bir Güven Modeli
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mahir Kutay
Org: Yaşar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mahir.kutay_AT_yasar.edu.tr

Yazar 2
Name: Tuncay Ercan
Org: Yaşar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tuncay.ercan_AT_yasar.edu.tr
Diğer Yazar(lar)mahir.kutay_AT_ogr.deu.edu.tr
Anahtar KelimelerGüven, Bulut Bilişim, Güven Modellenmesi, Bulanık Mantık
ÖzetGünümüzde hızla yaygınlaşmakta olan kamusal bulut servislerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, kullanıcı ile servis arasındaki güven ilişkisidir.Önerilen modeller kamusal bulut servisinin bileşenleri, bu bileşenlerin güvenilirliği konularında kullanıcıyı bilgilendirmekte yetersiz kalmışlardır.Bu araştırmamızda önerilen bulanık mantığa dayalı güven modeli bu eksikleri büyük ölçüde gidermeyi amaçlamaktadır.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Bulut Bilişim
İnternet Servislerinin Çalıştırılması
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC