XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYerel ve Hızlı Bulut Servisi: Bulutçuklar
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emre Çalışır
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emrecalisir_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Gülfem Işıklar Alptekin
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gisiklar_AT_gsu.edu.tr

Yazar 3
Name: Atay Özgövde
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aozgovde_AT_gsu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05423870511
Anahtar KelimelerBulut bilişim, bulutçuk, hesaplama transferi
ÖzetGünümüzde kullanıcı eğilimleri her an her yerden bilgiye ulaşmaya doğru ilerlemektedir. Teknoloji açısından bakılınca geliştirilen ürün ve servislerin de kullanıcı eğilimlerine yönelik olması kaçınılmazdır. Bu bağlamda mobil/giyilebilir cihazların giderek yaygınlaşmasını izlemekteyiz. Mobil cihazlar doğaları gereği ufak boyutlu ve kısıtlı kaynaklara sahiptir. Mobil uygulamaların gerçek gücüne ulaşması bu kısıtların ne ölçüde aşılabileceğine bağlıdır. Olası bir yaklaşım, gün geçtikçe gelişen ?Bulut Hesaplama? altyapısını kullanarak mobil cihazların bu işlemleri bulutta yaptırmasıdır. Ancak bu durumda da, veri kaybı veya gecikmesiyle karşılaşılabilmektedir. Bu problemlerden dolayı mobil cihaz üzerinde yüz ve ses tanıma, doğal dil işleme gibi gerçek zamanlı ve yüksek işlem gücü gerektiren uygulamaları uzak bulut sistemlerinde değil de yakın bulutçuklarda yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada bulutçuk kavramı tanıtılmış, akademik yazında önerilen mimari gerçekleme yöntemleri incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak tanıtılmıştır.
Başlıklar Bulut Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC