XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAdrese ve Kişi Hareketlerine Dayalı Yeni Bir Biyometrik Nüfus Kayıt Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Yunus Dönmez
Org: Netaş Telekomünikasyon AŞ.
Country: TR
E-mail: ydonmez_AT_netas.com.tr

Yazar 2
Name: Ramazan Yıldız
Org: Netaş Telekomünikasyon AŞ.
Country: TR
E-mail: ryildiz_AT_netas.com.tr

Yazar 3
Name: Sait Şener
Org: Netaş Telekomünikasyon AŞ.
Country: TR
E-mail: ssener_AT_netas.com.tr
Diğer Yazar(lar)yunus.donmez_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerbüyük veri işleme, e-devlet, biyometrik kimlik, mahremiyet yonetimi, yeni nesil web teknolojileri
ÖzetBu çalışmada Netaş Ar-Ge merkezinde tasarımı tamamlanan web tabanlı yenilikçi sivil kayıt sistemi tanıtılmaktadır. Sistem popülasyona ait yaşamsal olayları ilişkisel, mekânsal ve kronolojik-hikâye boyutları ile ele almakta, ve bu olaylara ilişkin olarak bireylerin haklarını tesis etmek ve korumak için yasal dokümanlar ortaya koymaktadır. Gelişmiş güçlü sorgulama ve izleme servisleri ile istatiksel verileri yetkili mercilere servis etmektedir. Popülasyon kütüklerinde tutulan kayıtların paralel olarak sayısallaştırılabilmesi; bireylerin aile ve hısımlık bağlarının etkili biçimde otomatik kurulması sağlanmıştır. Bireyler demografik ve avuç içi damar izi, parmak damar izi, profil imgesi gibi biyometrik karakteristikleri ile tek olarak oluşturulmaktadır. Onaya tabi kayıt oluşturma mekanizması "Genel İşlem" ve bunu oluşturan "Alt İşlem" öbeklerinin kullanıldığı bir sonlu durum makinesi ile gerçekleştirilmektedir. Uygulama seviyesi yetki kontrolü, yönetimsel ve nüfusa dair modüllerden oluşan yeni sistem, E-devlet çatısı altında sunulan hizmetlere yeni boyutlar kazandırabilecek değerli servisler sunmaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetimi
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC