XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Güvenliğinde Yerelde ve Bulutta Kriptolama için Yeni bir Yaklaşım : SecurKEY
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Utku Küçüksu
Org: BT Yazılım
Country: TR
E-mail: utkukucuksu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeler
Özetİşletmelerin ticari sırları ve/veya müşteri gizliliği içeren verilerin korunması ya da bireysel verilerin korunması ağ uygulamalarının yaygınlaştığı ve hatta zorunlu hale geldiği günümüzde gittikçe daha kritik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar ağlarında kullanılan uygulamalarda bir veri kümesinin yalnızca bilmesi gereken makamlar ve kişiler tarafından erişilebilir ve bunlara ilişkin sadece yetkilendirilmiş işlemlerin yapılabilir olduğundan emin olmak son derece kırılgan bir durum arz etmektedir. Örneğin bir dosyaya sadece erişebilme hakkı olan kişilerin erişmesi ve işlem yapabilmesi hem yerel makine de hem de ağ üzerinde önemli bir sorundur. Gittikçe yaygınlaşan bulut bilişim sistemlerinde dahi aslında dosyalar ve veri kümeleri hizmet sağlayıcıların kurdukları güvenlik sistemleri ve ahlaki değerleri kadar güvendedirler. Bulut bilişim sistemleri üçüncü şahıslara karşı elden geldiğince güvenlik sağlarken kendilerinin de veri kümesine erişimi konusunda bir gizlilik güvencesi verememektedir. Bu çalışmanın amacı hem bir örgüt içinde hem de bireysel amaçlı olarak yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcıların erişimine ve kod çözmesine izin veren, hem yerel makinede hem de bulut bilişim uygulamalarında çalışan bir donanımsal ve yazılımsal çözüm sunmaktır. Çalışmanın hedefi güvenlik konusunda endişesi olan bireysel veya kurumsal her kullanıcının her türlü ortamda sakladığı verileri üçüncü şahıslardan koruyan kimlik doğrulama haricinde bir ek çözüm sistemi oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmak için tasarlanan ve üretilen patentli, donanım ve yazılım kaynakları açısından tamamen TÜRK menşeili bir ürün olan "securKEY", aygıt sahibi olarak tanımlanmış kullanıcıların belirlenmiş yetkisi içinde dosya erişimini dosya tipini ve boyutu ayırt etmeksizin her lokasyonda (yerel makinede, çubuk bellekte, taşınabilir disklerde, yerel ağda ve bulutta) yöneten bir donanımsal güvenlik aygıtıdır. Bildiri "securKEY" ürününün bilişim dünyasında sağlayacağı yararları, teknolojideki paradigma düzeyinde tetikleyeceği değişimleri sunacaktır.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bulut Bilişim
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
Yeni Internet teknolojileri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC