XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKelebek görüntülerin sınıflandırılması için bir içerik bazlı görüntü erişim sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yılmaz Kaya
Org: Siirt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yilmazkaya1977_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Lokman Kayci
Org: Siirt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: lokmankayci_AT_mynet.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerkelebek sınıflandırma, yapısal benzerlik ölçütü, bilgisayarla görü, örüntü tanıma
ÖzetKelebekler kendi aralarında sınıflandırılırken öncelikle kelebeklere ait kanat, baş, anten gibi dış morfolojik özelliklerine göre sınıflandırılır. Dış morfolojik özelliklerine göre sınıflandırmanın gerçekleştirilemediği durumlarda teşhis için genital özelliklerin incelenmesi gerekir. Kelebeklerin genital yapılarının incelenmesi farklı kimyasal maddeler ve yöntemler uygulanarak sağlanabilir. Bu işlemler ancak belli maliyetlerle gerçekleştirilebilir. Ayrıca genital preparatların hazırlanması belli aşamalar gerektirdiği için zaman alıcıdır. Bu çalışmada kelebek teşhisi için klasik teşhis yöntemlerine alternatif web tabanlı bir içerik tabanlı görüntü erişim (İTGE) görü sistemi önerilmiştir. Çalışmada Papilinidae, Pieridae ailelerinin 38 kelebek türüne ait 380 görüntü kullanılmıştır. Kelebeklerin karşılaştırılması için yapısal benzerlik indeks metodu (structural similarity index measurement (SSIM)) kullanıldı. Elde edilen sonuçlara göre önerilen yöntemin kelebek görüntülerin sınıflandırılmasında önemli başarı gösterdiği saptanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC