XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYükseköğretimde Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerin Desteklenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Ekrem Özkul
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country: TR
E-mail: alieozkul_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Süleyman Arı
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country:
E-mail:

Yazar 3
Name: Özhan Kalaç
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 4
Name: Bülent Batmaz
Org: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi
Country: TR
E-mail: bbatmaz_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 5
Name: Mesut Aydemir
Org: Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mesutaydemir_AT_gmail.com

Yazar 6
Name: Ayşe AYDIN AKKURT
Org: Anadolu Üniversitesi
Country:
E-mail:
Diğer Yazar(lar)aeozkul_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerEngelsiz Bilişim, Engelsiz Üniversite
Özet Engelli bireylerin potansiyelinin değerlendirilmesi ve toplumsal yaşamın her katmanına katılmaları yönündeki farkındalık ve bilinçlenme artmakla birlikte uygulamaların daha çok öğrencilerin kampüse gelmelerini ve kampüste dolaşımlarını sağlayacak fiziksel düzenlemelerle sınırlı kaldığı; bu öğrencilerin öğrenme süreçlerine - ders sunumu, kaynaklara erişme, ödev proje hazırlama ve sunma, ölçme değerlendirme ? etkin katılmalarının sağlanması yönünde yüksek öğretim kurumlarının ve akademisyenlerin yeterince hazırlıklı olmadıkları gözlenmektedir. Engelli öğrencilerin yüksek öğretim olanaklarından yararlanması konusunda yüksek öğretim kurumlarındaki engelli öğrenci birimlerinin de içinde olduğu kurumsal organizasyonlar önemli olmakla birlikte bu konuda kritik rollerden birisi öğrenciyle doğrudan etkileşimde olan öğretim üyelerine düşmektedir. Ayrıca bilişim teknolojilerinin bu desteğin sağlanmasında önemli katkısının olacağı düşünülmektedir. Bu panelde konuyla ilgili çalışmalar tanıtılarak engelli öğrencilerin öğrenme süreçlerinde desteklenmesine ilişkin kurumsal politikalar hakkında görüşlerin derlenmesi amaçlanmaktadır.
Başlıklar AB-Panel
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC