XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçıköğretimin 30 Yılı: e-Öğrenmenin Yükselişi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Ekrem Özkul
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country:
E-mail: alieozkul_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Sinan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country: TR
E-mail: snaydin_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Özlem Özöğüt
Org:
Country: TR
E-mail: oozogut_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: İlker Kayabaş
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country: TR
E-mail: ikayabas_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 5
Name: M.Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)aozkul_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar Kelimeler
Özet2013 yılında kuruluşunun 30. Yılını kutlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, bu süre içerisinde sunduğu kitlesel eğitimin organizasyonu organizasyonu ve teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda önemli uygulamalara ev sahipliği yapmıştır. Başlangıçta uzaktan eğitim ve öğrenci destek hizmetleri uzaktan eğitim yönetimiyle hazırlanmış ders kitapları, TRT?de yayınlanan Açıköğretim dersleri, illerde akşamları ve hafta sonları düzenlenen yüzyüze akademik danışmanlık dersleri, yurt sathında aynı anda düzenlenen merkezi sınavlar ve illerdeki Açıköğretim Büroları ile verilmekteydi. 1989 yılında kurulan Bilgisayar Destekli Eğitim Biriminin faaliyetleriyle bilgisayar ortamında eğitim, 1999 yılından itibaren internet üzerinden eğitim uygulamaları ve hizmetleri, 2009 yılından itibaren de mobil öğrenme uygulamalarıyla Açıköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitim gereksinimleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu panelde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde 1989 yılından itibaren uygulamaya konulan bilgisayar destekli öğrenme, internete dayalı ve internet destekli öğrenme ve mobil öğrenme hizmetlerinin gelişimi, şu andaki durumu, geleceğe yönelik perspektifler, yönetimi, idari ve finansal yapısında yaşanan sorunlar, elde edilen çözümler ve kazanımlar tartışılacaktır. Panelde tartışılacak olan konuların açık ve uzaktan eğitim düzenleyen diğer kurumların benzeri sorunları ve kısıtlılıkları aşmasında yarar sağlaması öngörülmektedir.
Başlıklar AB-Panel
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC