XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Eğitimde Güncel Eğilimler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Ekrem Özkul
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country: TR
E-mail: alieozkul_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: C. Hakan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country: TR
E-mail: chaydin_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Aras Bozkurt
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country: TR
E-mail: arasbozkurt_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Nil Göksel Canbek
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country:
E-mail: nngoksel_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 5
Name: Gökhan Deniz Dinçer
Org: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Country:
E-mail: gddincer_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 6
Name: Emel Güler
Org: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Country:
E-mail: emelgoksal_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 7
Name: Salih Gümüş
Org: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Country:
E-mail: salihgumus_AT_anadolu.edutr

Yazar 8
Name: Erdem Erdoğdu
Org: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Country:
E-mail: erdem22_AT_gmail.com

Yazar 9
Name: Sezan Sezgin
Org: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Country:
E-mail: sezansezgin_AT_gmail.com

Yazar 10
Name: Abdülkadir Karadeniz
Org: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Country: TR
E-mail: abdulkadir.karadeniz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)aeozkul_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar Kelimeler
ÖzetBilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin eğitime yansıyan uygulamaları eğitimin geleceğine yönelik önemli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Kimileri, ortaya çıkan yeni uygulama ve modelleri eğitimde paradigma değişimi olarak nitelendirilebilecek köklü dönüşümlerin başlangıcı olarak yorumlarken kimileri de bunun geçici bir moda olduğunu BİT'in eğitim geliştirilmesi için önemli olmakla birlikte eğitim sistemlerinin geleneksel yapı ve işleyişinin koruması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu panelde yüksek öğretim alanında son yıllarda gözlenen eğilimler- Açık Eğitim Kaynakları ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (OER?s and MOOC?s), Öğrenme Analitiği (Learning Analytics, Çevrilmiş Sınıf (Flipped Classroom), Mobil Öğrenme, Tablet Bilişim (Tablet Computing), Sosyal Ağlar, Etkileşimli Kitaplar, Oyunlaştırma - değerlendirilerek bunların eğitimi dönüştürme potansiyeli tartışılacaktur.
Başlıklar AB-Panel
Acik Ders Malzemeleri ve MOOC
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC