XV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİşitme ve Konuşma Engelli Hayatlarını Kolaylaştırma
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zerrin Ayvaz Reis
Org: İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Country: TR
E-mail: zerrinareis_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: Behlül Gücükoğlu
Org: İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: behlul.gucukoglu_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 3
Name: Burak Eskici
Org: İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: burakeskici_AT_aof.anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ayvazzer_AT_istanbul.edu.tr / 05324503359
Anahtar Kelimelerİşitme ve konuşma engelliler, bilişim teknolojileri, mobil uygulamalar, sosyal yaşam
ÖzetİŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİN YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRMA Ülkemizde sayıları 3 milyona yaklaşan işitme ve konuşma engelliler görünen hiçbir kusurları olmadığından en az dikkat çeken engelli grubudur. 7 yaşında okula gitmeye başlayan işitme ve konuşma engelli çocuklar erken eğitim almadığı için okumayı ya da yazmayı tam olarak öğrenememekte, lise çağına geldiğinde işitme engellilere yönelik liselerin olmayışından kaynaştırma meslek liselerine gitmekte, eğitim düzeyleri düşük olduğundan derslere uyum sağlayamamakta ve günlük hayatlarında kendi işlerini kendileri görecek şekilde beceri kazanamamaktadır. İşitme ve konuşma engelli çocuklarda eğitim alma oranı ise sadece % 6-7?dir. İşitme ve konuşma engelli bireyler iletişimlerini, mevcut işitme ve konuşma kapasitelerine uygun olarak, çeşitli yöntemlerle sağlamaktadırlar. Bu yöntemlerden bazıları; kısmen olsa işitme ve konuşma, parmak alfabesi kullanma, dudaktan okuma, işaret dili ve total iletişimdir. Ancak bu sayede kendi aralarında anlaşabilmektedir. İşitme ya da konuşma engeli olmayan insanlar bu yöntemleri bilmedikleri için işitme engelli vatandaşlarla iletişim konusunda ciddi problemler çıkmaktadır. Ülkemizde işitme ve konuşma engelli bireylerin en büyük problemi iletişimdir. İşitme ve konuşma engelliler hastanelerde doktorlara dertlerini anlatamamakta, mahkemelerde haklarını savunamamakta veya resmi bir işlem için gittikleri kamu kurum ve kuruluşlarında işlerini tamamlayamamaktadır. Ve sorun üzerine sorun yaşamaktadır. İletişim konusunda işitme ve konuşma engelli bireylere yardımcı olabilecek tercüman ya bulamamakta ya da çok yüksek ücret karşılığında bunu sağlayabilmektedir. Kısaca, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar hayatının her alanında farklı problemlerle karşılaşmakta ve bu problemlerin çözülerek işlerinin kolaylaştırılması için farklı sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Hali hazırda işitme ve konuşma engelliler için ulaşım konusunda bir sistem bulunmamaktadır. Ancak şehir içi ulaşım sağlayan (İETT) otobüsleri, metro ve tramvay sistemleri ya da metrobüslerde bulunan cihazlarda ya da duraklara konulabilecek cihazlarda çalışacak uygun yazılımlar ile bu sorun en aza indirgenebilir. Ayrıca AVM ya da büyük alış veriş merkezlerinde sadece hangi katta hangi alış veriş mağazasının bulunduğunu gösteren panolar bulunmaktadır. Bu tür alışveriş merkezlerine konulacak çoklu dokunmatik ekranlı (multitouch) bilgisayarlar ile mağazalarda hangi mağazaların bulunduğu ile beraber bu mağazalarda ne tür ürünlerin satıldığını, bu ürünlerin detay bilgileri de işitme engelli vatandaşlara, onların anlayacağı şekilde sunulabilir. Bu çalışmada; işitme ve konuşma engelli vatandaşların ulaşım ve alış veriş gibi temel ihtiyaçlarına cevap verecek iki sistemin geliştirilebilmesi için yol haritası hazırlanmıştır ve ortalama bir bütçe hesabı ile sistemlerin maliyet hesabı çalışması yapılmıştır.
Başlıklar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC