XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zeki Özen
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zekiozen_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 2
Name: Elif Kartal
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: elifk_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 3
Name: Çiğdem Selçukcan Erol
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cigdems_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 4
Name: Fatma Önay Koçoğlu
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fonayk_AT_istanbul.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerBilgi, Bilgi Ekonomisi, Bilginin Doğruluğu, Bilginin Güvenilirliği
ÖzetBilginin ekonomik değeri; bilgiye erişme zamanına, bilgi miktarına, bilginin muhafaza edildiği yere ve bilgiye ihtiyaç duyan kişiye göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin; savaşta ihtiyaç duyulan bir bilginin elde edilme zamanı, savaşın sonucunu etkileyebilecek nitelik taşıyabilmektedir ya da bir kurumda insan kaynakları bölümünün ihtiyaç duyduğu bilgilerin tümüne muhasebe bölümü personelinin erişmesine gerek yoktur. Bilgi teknolojileri, veri işlemede yeni yeni imkânlar sunmakta, dolayısıyla bilginin üretimi, saklanması ve iletimi de kolaylaşmaktadır. Bilginin sermaye konumunda olduğu günümüzde, bilgi yönetimi konusuna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Bilgiye ihtiyaç duyan kişinin, istediği bilgiye istediği zaman erişmesini sağlama noktasında; bilginin doğruluğu ve güvenilirliği önem arz etmektedir. Bu nedenle, doğru olmayan bilgilerin kullanılması ve yayılması, bilgi ekonomisi çalışmalarında mercek altına alınması gereken bir konudur. Doğru olmayan bilginin internette yer alması, birtakım olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmada amaç, doğru olmayan bilginin, olası etkilerini bilgi ekonomisi çerçevesinde inceleyerek bu konuya dikkat çekmektir.
Başlıklar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC