XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDijital Dünyada Sanatın Geleceği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Doğan Akbulut
Org: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fak., Güzel Sanatlar Böl. Resim-iş eğitimi Öğr. Prog, Resim AD
Country: TR
E-mail: dogan.akbulut_AT_inonu.edu.tr

Yazar 2
Name: Kazım Artut
Org: Çukurova Üniv. ,Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği AD
Country: TR
E-mail: kartut_AT_cu.edu.tr

Yazar 3
Name: Hakan Demir
Org: Çukurova Üniv., Eğitim Fak., İlköğretim Böl., Sınıf Öğret. AD.
Country: TR
E-mail: demirh_AT_cu.edu.tr

Yazar 4
Name: Mustafa Kibarkaya
Org: Mersin Üniv., Güzel Sanatlar Fak., Grafik AD
Country: TR
E-mail: mkibarkaya_AT_mersin.edu.tr
Diğer Yazar(lar)karakaplanm_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerdijital, sanat
ÖzetKapsamı: Panelde dijital dünyada sanatın geleceği, sanat eğitiminde dijital dünyanın yeri ve bilişim ve teknoloji çağında dijital sanat kavramı. İnternet ortamının demokratik ve katılımcı doğası nedeniyle klasik ortamlardaki sanat dallarına nazaran dijital sanat çok daha hızlı ve kolay yayılmaktadır. Bir yandan da sanat eğitiminde dijital ortamlar da kullanılmaya başlanmıştır. Konunun Önemi : Sanat nedir? Estetik nedir? Dijital sanat var mıdır? Sanat eğitiminde dijital araçlara gerek var mı? gibi konularda tartışma ortamı yaratılması ve bu konulara dikkat çekilmesi açısından önemlidir. Niçin Tartışılmak İstendiği: Dijital ortamda sanatın nasıl olması gerektiğini, sanat eğitiminde dijital dünyanın yaratıcılığı yok edip etmediğini, dijital dünyanın sanatı öldürüp öldürmediği konusunda tartışmaları ortaya koymak gerektiği ortadadır.
Başlıklar
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC