XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEtmen Tabanlı Modelleme ve Simulasyon
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İzzet Pembeci
Org: Muğla Üniversitesi
Country: TR
E-mail: pembeci_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerKompleks sistemler, Dinamik sistemler, Etmen-tabanlı Modelleme, Simulasyon
ÖzetEtmen-tabanlı modelleme ve simulasyon (ETMS / Agent-based Modelling and Simulation) 90?lı yıllarda ortaya çıkmış ve son 10 yılda çeşitli bilimsel alanlarda değişik problemlerin çözümü ve kompleks sistemlerin anlaşılması için kullanılmıştır. Bu tip modeller, belli bir sistemin öğesi olan özerk etmenlerin (autonomous agents) davranışları ve aralarındaki etkileşimin basit kurallarla tanımlanmasıyla geliştirilir. Simulasyon sayesinde ise etmenlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan sistem davranışları keşfedilir ve incelenir. Hayat bilimleri ve sosyal bilimlerdeki pekçok kompleks sistem lineer ve indirgemeci yöntemlerle yeterince anlaşılamamakta, gözlenen fenomenlere doyurucu açıklamalar getirilememektedir. ETMS çerçevesi sayesinde bu tip dinamik sistemler yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya bir yaklaşımla incelenebilmekte, etmenlerin etkileşimi sonucunda açıkça programlanmamış sistem davranışları, örüntüler, yapılar zuhur etmekte (emergence), kendiliğinden örgütlenme ve düzen (self organization) ortaya çıkabilmektedir. ETMS biyoloji, sağlık, çevrebilim, sosyal bilimler, ekonomi, yöneylem araştırmaları gibi hayli farklı disiplinlerde değişik uygulama alanları bulmuştur. Bu seminer kapsamında kompleks dinamik sistemlerin ana karakterleri tanımlanacak, örnekler verilecek ve Netlogo platformu kullanılarak Etmen-tabanlı modelleme ve simulasyonların nasıl hayata geçirilebileceği gösterilecektir. Ayrıca RePast Suite ve MASON gibi diğer benzer yazılımlar tanıtılacaktır.
Başlıklar AB-Seminer
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC